Добре дошли в нашия магазин!
Телевизори Монитори Цифрови Фотоапарати Проектори Оригинални Консумативи Методи за Плащане Сигурност Общи Условия

Категории

AtShop във Facebook и TwitterЛични Данни

Политика за защита и поверителност на личните данни на АтШоп.бг ЕООД

 

Уважаеми потребители,

АтШоп.бг ЕООД уважава непрекосновенноста на личните Ви даннии и декларира, че:

1. Вашите лични данни са събирани, съхранявани и използвани отговорно, добросъвестно и в съответствие със законите на Република България и Европейският Съюз;

2. Предоставяме Ваши лични данни само при необходимост и само на регистрирани администратори на лични данни, свързани с изпълнението на пряката ни дейност – куриерски фирми, обслужваща банка и (или) финансова институция, счетоводна и (или) адвокатска къща и органите на държавната администрация или упълномощени от тях физически и юридически лица, които имат право да осъществяват контрол и наблюдение на търговската дейност в съответствие със законите на Република България;

3. Не предоставяме и не продаваме Вашите лични данни на трети лица, с изключение на посочените в т.2. В случай, че се наложи изключение, то ще стане само с Вашето предварително съгласие и в съответствие с разпоредбите на закона.

4. Прилагаме непрекъснато стриктна фирмена политика за защита на сигурността на личните Ви данни;

 

Информация за идентификация на компанията, като администратор на лични данни:

АтШоп.бг ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201437282, номер по ДДС: BG201437282, адрес по регистрация ул. Христо Ботев 69, с. Казичене 1532, Община Столична и МОЛ: Жельо Георгиев. АтШоп.бг ЕООД е дружество регистрано в Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), като администратор на лични данни - удостоверение No:302941. Данни за контакт с АтШоп.бг ЕООД, като администратор на лични данни: телефон – 02 4805977, електронна поща – legal@atshop.bg.

 

Информация относно компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Дейността и услугите, предоставяни от електронния магазин www.atshop.bg на компанията АтШоп.бг ЕООД изискват събиране и използване на определени лични данни на клиентите, необходими за контакт с тях, обработка на поръчки, извършване на доставки, издаване на счетоводни и други документи, свързани пряко с дейносттана компанията.

Този документ има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на АтШоп.бг ЕООД, включително:

- Какви лични данни събираме за Вас?

- Каква е целта на тяхното събиране?

- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

- С кого споделяме Вашите лични данни?

- Как Ви уведомяваме за промяна на нашите политика за поверителност на личните данни?

- Какви „бисквитки“ използваме, за да направим ползването на нашата уеб страница по-добра?

- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

- Кой е компетентният надзорен орган?

Какво се квалифицира, като лични данни:

Това е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Например непряко идентифициране може да се осъществи с номерът на мобилния телефон на физическо лице, а за пряко идентифициране е при предоставяне на уникален идентификатор, като ЕГН, номер на личен докуметн, клиенти код и др.

Какви лични данни събираме за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти и услуги, събираме следната лична информация за Вас:

- Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес / адреси (за счетоводни документи и/или доставка) - данни събирани при регистриране и администриране на клиентски профил, направа на поръчка или попълване на различните форми, поместени на уеб страницата на нашият онлайн магзин www.atshop.bg, включително попълване на форматите за даване на мнения и/или оценки или за запитване за продукт / услуга;

- В определени случаи, например при кандидатстване за финансиране на Вашите поръчки от кредитни институции и/ или издаване на фактура на физическо лице изискваме ЕГН на частни лица за нуждите на оценка на кредитен рейтинг от финансиращите финансови организации и издаване на счетоводни документи;

- При заплащане на поръчка с дебитна или кредитна или по банков път карта през виртуален пос терминал полуаваме информация за транзакцията, част от номера на картата и / или банкова сметка от обслужващите финансови институции;

- Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница - IP адрес, информация за вида устройството, от което посещавате уеб страницата на магазина;

- Други лични данни, ако сте предоставили допълнително и доброволно такива при попълване на форми на сайта на магазина и / или посредством адресите на елктронната ни поща;

- Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

Основание за обработка на лични данни:

АтШоп.бг ЕООД събира и обработва личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по направени от Вас поръчкаи / сключени с Вас договори за доставка на продукти / услуги – на договорно основание.  

АтШоп.бг ЕООД събира лични данни и след получено доброволно, изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя чрез регистрация на уеб страницата www.atshop.bg и регистрация на потребителски профил и/ или попълвне на форма за контакт или запитване на сайта.

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 

Начини на събиране и обработка на лични данни от АтШоп.бг ЕООД:

За да предостави нашите продукти и услуги, обработваме (събираме) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

- чрез попълване от Ваша страна на форми за регистрация на сайта на онлайн магазина ни – www.atshop.bg;

- чрез попълване на формуляри на сайта на магазина ни – www.atshop.bg;

- чрез направените от Вас поръчки на сайта на магазина ни – www.atshop.bg;

- при направено от Вас актуализиране на данни в профила Ви в сайта на магазина или направени по Ваше искане от наш служител;

- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб сайта на магазина;

- чрез обработка на информация за IP адреси, биксвитки (cookies), операционна система и типа браузер използвани от Вашите устройства;

Продължителност на обработка и съхранение на лични данни:

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

При възникване на договорни отношения / направа на поръчка в онлайн магазина Вашите лични данни се съхраняват за срок от 10 години след изпълнение на нашите договорни задължения към Вас. При изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението и обработката на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава или анонимизира - от нашата система се изтриват записите за Вас и се унищожават хартиените документи, съдържащи личните Ви данни. В системата ни може да останат записи с анонимизирани статистически данни, като номер на поръчка, стойност, вид и количество на поръчани продукти и др. без наличие на лични данни.

АтШоп.бг ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за:

  • - расов или етнически произход;
  • - политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • - генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

АтШоп.бг ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Иформация за това на кого можем да предоставяме предоставените ни от Вас лични данни:

АтШоп.бг ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без изрично Ваше съгласие на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на нашите задължения по договорните ни взаимоотношения с Вас.

За изпълнение на договорни отношения с Вас е възможно да предоставим личните Ви данни на следните лица:

- Компании, предоставящи куриерски услуги;

- Компанията, която предоставя хостинг услуги за нашият онлайн магазин;

- Банки и финансови институции при осъществяване на парични транзакции;

- Кредитни институции при финансиране на покупки за финансиране на Ваши покупки на продукти и услуги.

- Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие, както и други публични и държавни органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции при наличине на законно основание или изискани от тах в съответствие с действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

- По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на законност, конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

 

Използване на „бисквитки“:

Сайта на АтШоп.бг ЕООД – www.atshop.bg използва бисквитки. За подробности посетете тази страница от сайта на магазина.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър,

когато се посещава уеб страницата www.atshop.bg. В случай че заредите тази уеб страница повторно браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" към сървъра на сайта и по този начин позволява повторното идентифициране на устройството, посредством което достъпвате до него. Четенето на "бисквитките" ни позволява да настройваме сайта на магазина оптимално за Вас и Ви улеснява при използването му.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

- Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от от нас за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма за контакт или чрез искане в свободен текст.

- АтШоп.бг ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

- С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни профила Ви в сайта на онлайн магазина, може да бъде изтрит.

Право на достъп

- Вие имате право да изискате и получите от АтШоп.бг ЕООД информация и / или потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

- Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни съхранявани от нас, както и до информация за събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

- АтШоп.бг ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но АтШоп.бг ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване:

- Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта на онлайн магазина или с отправяне на искане до АтШоп.бг ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от АтШоп.бг ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а АтШоп.бг ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Република Бълария или Европейския Съюз;

АтШоп.бг ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото Република Бълария или Европейския Съюз ;

- За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до АтШоп.бг ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

АтШоп.бг ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от АтШоп.бг ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на АтШоп.бг ЕООД да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- АтШоп.бг ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на АтШоп.бг ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от АтШоп.бг ЕООД да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от АтШоп.бг ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били предоставени. АтШоп.бг ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от АтШоп.бг ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Потребителят на сайта на магазина www.atshop.bg предоставя своите лични данни доброволно, след запознаване и приемане на “Общите Условия” за ползване. След предоставянето Потребителя има достъп до данните, които е въвел на сайта, посредством защитен с потребителско име и парола интерфейс, както и възможност да ги редактира.

 

Трите ни основни принципа на работа с личните Ви данни:

1. Съхранявме и обработваме личните Ви данни добросъвестно и в съответствие със законите;

2. Използваме личните Ви данни само при нужда и по предназначение, в съответствие със законите;

3. Предоставяме личните Ви данни само на администратори на лични данни, пряко свързани с изпълнението на задълженията ни произтичащи от взаимоотношенията с Вас, освен в случаите, когато закона ни принуждава да направим друго;

Четирите основни причини да спазваме настоящата политика по отношение на личните Ви данни:

1. Уважаваме Вас и непрекосновеността на личните Ви данни;

2. Очакваме така да се отнасят и работят с нашите лични данни, където ги предоставяме;

3. Осъзнаваме критичността на тази част от нашата дейност за Вашето доверие към нас;

4. Спазваме закона;

 

Последна редакция: 24.05.2018

Количка

Количката е празна.

За Вашата Сигурност

SSL сертификат - линк за проверка: