Добре дошли в нашия магазин!
Телевизори Монитори Цифрови Фотоапарати Проектори Оригинални Консумативи Методи за Плащане Сигурност Общи Условия

Категории

AtShop във Facebook и TwitterОбщи Условия за Ползване

Уважеми посетители!

Тази секция на AtShop.bg урежда взаимоотношенията между вас в качеството ви на посетител, потребител на този сайт и (или) клиент (наричан за краткост Потребител по-нататък) и неговия собственик, търговското дружество АтШоп.бг ЕООД.

Моля запознайте се внимателно с тях, тъй като те касаят вашите интереси!

 

Ползването на сайта и услугите на АтШоп.бг ЕООД, предоставяни чрез него под каквато и да е форма означава, че Потребителя се е запознал с настоящите общи условия за ползване и ги е приел!

 

           
  - Конфиденциалност на данните   - Интелектуална собственост
  - Цени на стоки и документи   - Гаранции
  - Поръчки / съгласие за покупка   - Рекламации
  - Отказ Поръчка   - Ограничения
  - Продуктова информация    - Актуализация


С помоща на сайта www.AtShop.bg и посредством него АтШоп.бг ЕООД извършва търговска дейност и предоставя на Потребителя цялата налична информация за продуктите и услугите предлагани от него, както и възможности за направа на поръчки по електронен път и доставка на предлаганите продукти и услуги. Сайтът предоставя и персонализирана информация (защитена посредством парола) на Потребителите, които са се регистрирали. Регистрираният потребител има достъп до информацията, която е въвел в процеса на регистрация и може да я променя. Регистрираните потребители имат достъп до информация за всички поръчки направени от тях, както и информация за персонални и групови отстъпки, точки, купони и други маркетингови инструменти, когато и ако такива съществуват и са валидни.
АтШоп.бг ЕООД е юридическо лице, извършва дейност и предлага стоки и услуги на територията и в съответствие със законите на Република България. Обслужването на поръчки от други страни, както и доставки извън рамките на България може да бъде отказано, ако това по някакъв начин противоречи на законите на съответната държава и (или) на българските.

Конфиденциалност на данните (лични данни):      (в началото)
АтШоп.бг ЕООД гарантира кофиденциалност на данните, декларирайки, че използва данни на потребителите на сайта (www.atshop.bg) и клиентите на компанията, които могат да се определят, като лична информация за тях, в съответствие със ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Личните данни се ползват от компанията за целта, за която са предназначени: установяване на контакт и комуникация с клиента във връзка с дейноста за обработка на поръчки, доставки и плащане и издаване на документи – фактури, гаранционни карти и протоколи. Подробна информация за политиката на компанията в това отношение посетете страницата „Лични данни

Събиране на данни за трафика и cookies: При посещения на страницата ни се събира информация, която включва домейн и/или IP адрес, референтен URL, данни за използваните платформа и браузър, време на престой в сайта, страници, които са били посетени, ключови думи, използвни при търсене, както и други подобни параметри. Данните се събират автоматично от сървъра или чрез тракери на външни доставчици на услуги, като например Google Analytics и др. Съвкупната информация за трафика, не дава възможност посетителите на сайта да бъдат идентифицирани или да бъде установен контакт с тях. Анализа на тези статистически данни може да се използва, за оптимизиране на работата на страницата.
Бисквитки - Cookies са данни, които сайта ни изпраща към браузъра на Потребителя, а браузъра съхранява тази информация в системата му. Cookies позволяват уебсайта ни да запомни информацията за индивидуални предпочитания при неговото ползване. Например, ако Потребителят избере подредбата на продуктите в продуктовия ни каталог да става възходящо по цена, те ще бъдат визуализирани по този начин от неговия браузър до излизането на Потребителя от прозореца на браузера (при временни cookies), или до момента, в който Потребителя деактивира или изтрие тези cookies. Болшинството Потребители използват cookies, защото те подпомагат лесната навигация, но някой предпочитат да ги деактивират. Нашият сайт използва cookies. За коректната му работа е необходимо cookies да бъдат активирани в браузърът на Потребителя. Cookies не съдържат повече информация, отколкото Потребителя предлага. Те не могат да извлекат информация от твърдия диск, нито да изпратят лични данни или друга информация от компютъра на Потребителя.
 Цени на стоки и документи:      (в началото)

Обявените на сайта цени са в български лева с включен ДДС за единица стока.
Цените на продуктите не включват стойността на разходите за доставка, наложен платеж, когато има такива и не е посочено изрично друго. Разходите, свързани с доставката са посочени в „Доставка”. Цените на продуктите не включват таксите и комисионните, на банките и (или) операторите на електронния разплащания с карти и бакови преводи.
АтШоп.бг може да променя цените по всяко време без да дължи предизвестие. В случай на промяна в цените по време на обработка на потвърдена от служител на АтШоп.бг поръчка, Потребителят заплаща цената на която е поръчал. АтШоп.бг ЕООД издава финансово счетоводни документи за всяка реализирана поръчка в съответствие с българското законодателство, както и гаранционни документи, когато продуктите имат гаранция.

Поръчки / съгласие за покупка, доставки на стоки и услуги, заплащане:      (в началото)
Търговските взаимоотношения между Потребителя и АтШоп.бг ЕООД започват в момента, когато потребителя изпрати поръчка към компанията, а именно: след регистрация - попълване и изпращане на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с настоящите общи условия за ползване и и натискане на бутона „Финализирай поръчката”. С процеса на направа на поръчка потребителя може да се запознае на страница „Как да поръчам”, а процеса на плащане, изпълнение на поръчки и доставка на страница “Плащане и доставка”.
За идентификация на продукт се ползва уникален продуктов код (SKU), който е включен в описанието на продукта в продуктовия каталог на сайта в полето “Код: .....” и в описанието на продукта в поръчката, като „SKU: ....”.

Обработка на поръчки:
Стартирането на обработката и изпълнението на поръчката започва в момента, в който служител на фимрата се запознае с нея. В случаите, когато поръчка е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работното време, обработката на поръчката стартира на следващия работен ден.

Опаковка и транспорт:
АтШоп.бг се задължава да подготви и опакова стоките поръчани от Потребителя във вид подходящ за транспортиране с куриерска услуга и с нужните за целта документи. Компанията може да застрахова пратките за нейна сметка, но не е задължена да прави това във всички случаи. Потребителя може да изиска застраховка на поръчаната стока за негова сметка. В случаите, когато пратката е застрахована за сметка на АтШоп.бг ЕООД и пратката бъде загубена от куриера без да са настъпили форсмажорни обстоятелства, които застраховката не покрива АтШоп.бг се задължава да изпрати пратка повторно. В случаите, когато праката не е застрахована АтШоп.бг не носи отговорност за повреди и щети настъпили по време на транспорта от куриер или трети лица. АтШоп.бг не носи отговорност при забавяне на доставка по вина на куриер или трети лица, но се задължава да уведоми Потребителя в случаите, когато получи информация за такова забавяне. Потребителя има право да поиска съдействие от АтШоп.бг за установяване статуса на пратката по време на транспорта от куриера.

Приемане на пратка:
Потребителят получава праката от куриер на посочения от него адрес или в най-близкия офис на куриера. Освен от товарителницата на куриера и фактура, стоката може да се придружава от други докуменити (касова бележка, гаранционна карта, приемо-предавателен протокол). Потребителят трябва да провери целостта на пратката и при видими белези за повреда, нарушаваене цялостта на опаковката или други проблеми, да изиска протокол за проблем с пратката, подписан от куриера.

Експедиране:
АтШоп.бг се ангажира да предаде на куриер (доставчик) за доставка поръчаната стока до 2 работни дни, считано от първия работен ден след получаването на поръчката в случай, че поръчката е с наложен платеж, или след получаване на плащане в случаите, когато плащането се извършва по електронен път или посредством банков превод. При невъзможност да бъде спазен този срок или невъзможност поръчката да бъде изпълнена, АтШоп.бг се задължава да уведоми Потребителя за това максимално бързо, но не дължи обезщетения и неустойки под никаква форма. В случай, че Потребителя е получил писмено уведомление от АтШоп.бг, че поръчката не може да бъде експедирана в посочения по-горе срок, той има право да откаже поръчката, ако уведоми писмено АтШоп.бг за това си решение преди поръчката да бъде експедирана (предадена на куриер) без да дължи обезщетения и неустойки по никакъв начин. В случай, че Потребителя откаже поръчка по тази причина и по този начин, а междувременно е направено плащане по нея АтШоп.бг се задължава да възстанови плащането за отказаната поръчка (или частта от нея), чрез банков превод по сметката на направилия плащането, нареден не по-късно от два работни дни след получаване на плащането или уведомлението за отказ (което е получено последно във времето).

Отказ Поръчка:      (в началото)

Отказ от получаване на пратка, доставени продукти и услуги:

Съгласно чл. 50 от Закона за Защита на Потребителя (ЗЗП), и в съответствие с него Потребителят има право да се откаже от договора и да върне стоката в рамките на 14 дни без да дължи неустойки и обезщетения, считано от момента на получаване на стоката, който се установява по документите на куриерската компания, чиито услуги са ползвани за извършване на доставката и / или посредством приемо-предавателен протокол или друг счетоводен документ. В случай на отказ от договор стоката се връща във вида в който е получена. Стоката (стоките) не трябва да бъдат с нарушена цялост, работоспособност или външен вид, по тях не трябва да има видими драскотини и следи от употреба. Опаковката (опаковките) трябва да бъдат във вида, в който са получени – с нераушена цялост, да не липсват опаковки и елементи от тях, документация (включително на електронни носители) и елементи от окомплектовката на продукта. Да не са отстранявани или с нарушена цялост стикери (включително лицензионни и гаранционни) и предпазни фолиа поставени от производителя върху продукта, съпътстващите го аксесоари и опаковки. Да не са правени промени нарушаващи правилното функциониране на продукта; да не са правени регистрации и промени на софтуер, лицензи, гаранции, сервизни пакети и услуги; да не бъде инсталирана операционна система и приложен софтуер (където има такива). Консумативите за печатащи устройства независимо, дали са част от окомплектовката на ново устройсто или отделен продукт не трябва да бъдат с отпечатана опаковка, премахнати защитни ленти и/или лепенки, нито използвани. При стоки с опаковка разрушаем тип (тип блистер, но не само), която не може да бъде върната в първоначалното си състояние, както и едро габаритни стоки (включително монитори и телевизори с диагонал на екрана 50 и повече см) опаковката не трябва да бъде отваряна.
В случаите, когато Потребителя е упражнил правото си по чл.55 от ЗЗП и в съответствие с него, АтШоп.бг ЕООД се задължава да възстанови на заплатената стойност на стоките не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, съгласно ЗЗП чл. 54.

Потребителят има право да откаже да приеме доставка на поръчана стока, без да дължи обезщетение за това в следните случаи:
- Цената на стоката е различна от договорената в поръчката;
- По вина на АтШоп.бг ЕООД е извършена доставка на различен от поръчания продукт (установява се по уникален код, SKU);
- Стоката е повредена в следствие на транспортирането. В този случай клиентът е длъжен да поиска издаване на констативен протокол от куриера, който удостоверява нанесените щети и да уведоми за това представител на АтШоп.бг ЕООД .
АтШоп.бг ЕООД има право да откаже изпълнените на поръчка без да дължи за това неустойки и обезщетения в следните случаи:
- Потребителят е посочил непълна, невярна, неточна, безмислена, подвеждаща информация за телефон, адрес или лични данни, които не позволяват да се установи връзка с него, да бъде изпълнена доставка или да бъдат издадени счетоводни документи. В такъв случай АтШоп.бг ЕООД не е задължен да уведоми Потребителя за отказа си да изпълни поръчка;
- При липса или изчерпване на наличностите на определен продукт и невъзможност той да бъде доставен в разумни срокове. В този случай АтШоп.бг ЕООД се задължава да уведоми Потребиреля и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане;
- При установяване на проблем с точността, верността и коректността на информацията за продукта , на базата на която е направена поръчката, независимо от причината, поради която е допуснато това несъответствие. В този случай АтШоп.бг ЕООД се задължава да уведоми Потребиреля и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане.

 

Продуктова информация и ограничена отговорност:      (в началото)
Продуктите и услугите, предлагани от АтШоп.бг ЕООД са описани с текст, технически параметри, изображения, електронни брошури, мултимедия, както и препратки към сайтовете на производителите и допълнителна външна информация. Компанията се стреми и прави всички усилия за да поднесе максимано пълна, точна, коректна и актуална информация на Потребителя. Наличието, коректността и актуалността на тази инфромация, обаче зависи и от много външни фактори, например (но не само) техническите параметри, използваните компоненти при производство, външния вид на продуктите и техните опаковки могат да варират при различни партиди и могат да бъдат променяни от производителя без предупреждение. В такива и в подобни случаи могат да възникнат ситуации, при които информацията на сайта не е точна и коректна, остаряла или неактуална и (или) изображенията не съответствуват на външния вид на продуктите и неговата опаковка. АтШоп.бг ЕООД се ангажира да осъвремени и актуализира информацията за всеки продукт максимално бързо, но не се ангажира със срокове за това. Потребителят има право поиска и АтШоп.бг ЕООД се ангажира да съдейства за уточняване на технически параметри и информация за продуктите, когато тя е недостатъчна или възникне съмнение в коректността на информацията публикувана на сайта. АтШоп.бг ЕООД, обаче не гарантира коректността, истинността, точността и актуалността на информацията за продуктите на сайта, както и тази до която се стига от посочените на него линкове (хипер връзки) към други сайтове. АтШоп.бг ЕООД не носи никаква отговорност за щети или пропуснати ползи на Потребителя, които биха могли да да настъпят вследствие ползването на този сайт и публикуваната продуктова информация включително, ако е бил предупреден че вяроятност от такива съществува.

Интелектуална собственост и търговски марки:      (в началото)
Използваните за описание на продуктите в този сайт регистрирани търговски марки, изображения, шрифтове и друга информация, обект на интелектуална собственост принадлежат на компаниите производители на продуктите и (или) носители на интелектуалната собственост върху тях.

Гаранции, рекламации и поддръжка:
Гаранционните условия, както и информация за оторизирани сервизни центрове от производителите на стоките сa описaни на страница „Гаранция и сервизи”. АтШоп.бг ЕООД издава гаранционна карти за продуктите, които имат гаранция. Потребителят ползва гаранционните услуги в съответствие с процедурите на съответния производител или оторизираните от него сервизи, записани в гаранционните условия на производителя и гаранционната карта.

Рекламации и Допълнителна информация:      (в началото)

Потребителят има право на рекламации. Рекламации за закупени от АтШоп.бг ЕООД продукти се приемат, ако са направени своевременно, като компанията се ангажира с вписването им в регистър на рекламации, според член 127, ал.2 от ЗЗП.

Потребителят има право да поиска допълнителна информация за продуктите и услугите на АтШоп.бг ЕООД. Информация за компанията и данни за кореспонденция с нея са предоставени, съответно на страниците „За нас” и „Контакт”.

Ограничения при ползване на сайта www.atshop.bg:      (в началото)
Името на итернет адреса (домейна и прилежащите му поддомейни), както и информацията публикувана на тях (текст, изображения, мултимедия и др.) са собственост на АтШоп.бг ЕООД. Потребителят, след приемане на настоящите общи условия за ползване има право да ползва информацията за сайта за собствени нужди и за нетърговски цели. Ползването на информацията и материалите от сайта за други цели може да става само след писменото съгласие от АтШоп.бг ЕООД.
Всякакви промени по сайта и начина на използването му, както и умишлени действия и опити за възпрепятстване на нормалното му функциониране от страна на Потребител са в противоречие с настоящите общи условия за ползване, могат да накърнят интересите на АтШоп.бг ЕООД и в този смисъл са незаконни.
Потребителят няма право да използва сайта, нито да свързват неговото име и (или) името на компанията, както и материалите, публикувани на него под каквато и да е форма за разпространение на материали и извършване на действия, които:
- имат противозаконно, порнографско, опозоряващо, вулгарно, оскърбително, заплашително, невярно, подвеждащо, подтикващо към или изразяващо верска нетърпимост съдържание;
- представляват чужда интелектуална собственост и (или) авторско право, незаконно придобита информация или такава, която накърнява материални и (или) нематериални интереси на трети страни и лица;
- противоречат на законите и на общоприетите норми за общуване и комуникация във всичките им форми;
- посредством високи технологии и софтуер (включително вируси) целят злоумишлени действия за придобиване или контрол над чужда информация и (или) водят до накърняване на материални и (или) нематериални интереси на трети страни.

Актуализация, редакция и промяна:      (в началото)
АтШоп.бг ЕООД може да актуализира, редактира и променя тези общи условия по всяко време, без да дължи никому предупреждение или уведомление за това.

Последна Актуализация: 25.07.2014

Количка

Количката е празна.

За Вашата Сигурност

SSL сертификат - линк за проверка: